Kam do přírody

Víkend otevřených zahrad | různá místa

  Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu ve spolupráci s Národním památkovým ústavem a Průvodcem parkem připravila na dny 9. – 10.6.2012 již III. ročník víkendu otevřených zahrad. Víkend otevírání běžně nepřístupných zahrad veřejnosti (Open Garden & Squares Weekend) vznikl...

Baťův kanál a okolí

  Baťův kanál, jedno z nejvýznamějších turistických lákadel na Moravě, přináší v posledních letech svým návštěvníkům nová vylepšení. A nejinak je tomu i pro sezónu v roce 2012. Baťův kanál má v současné době délku přesahující 50 kilometrů a umožňuje svezení lodí z Otrokovic až do...

Kam na Pálavu

     Pavlovské vrchy (název odvozen od obce Pavlov) neboli Pálava, jsou vápencovým útvarem, táhnoucím se na jihu Moravy od obce Pavlov dvacet kilometrů na jih okolo Mikulova až ke státním hranicím s Rakouskem. Chráněná krajinná oblast Pálava, přírodní klenot České...

Chráněné krajinné oblasti

     Chráněnou krajinnou oblastí, zkráceně pak CHKO, je dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, klasifikováno vládním nařízením vyhlášené rozsáhlé území s harmonicky utvářenou krajinou, charakteristicky vyvinutým reliéfem, významným podílem přirozených...

Národní parky České republiky

   Rozsáhlá území národních parků České republiky jsou ze značné části přirozené či lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy. Nejen proto je v rámci území národních parků obvykle a také pochopitelně omezen volný pohyb veřejnosti. V České republice jsou podle zákona č. 114/1992...