Open Air Festival Trutnov - TamTam zpod hor 3 - věnování, vstupenky, kapely ...

Letošní trutnovský festival Woodstock

je věnován obětem násilného poválečného odsunu. Začíná prodávat vstupenky za stejnou cenu jako vloni. Třetí rok nezdražuje.

V májové době, čase oslav konce řinčení zbraní druhé světové války, trutnovský Woodstock vybubnovává své letošní věnování a zahájení předprodeje vstupenek.

„V čase měsíce sazenic z podhorského ležení rozkvétajících květin a stromů vybubnováváme: Oslava radosti, léta a setkání, kultovní Open Air Festival „Trutnov 1987-2013“, který se uskuteční od 15. 8. do 18. 8., bude letos věnována obětem násilného poválečného odsunu,“ oznamují pořadatelé nejstarší hudební přehlídky pod širým nebem v zemi. „Před několika lety jsme festival věnovali siru Wintonovi, který za druhé světové války zachránil stovky židovských dětí před plynovými komorami. Letos chceme připomenout poválečné oběti z „druhé strany“ divokého odsunu. Osudy obyčejných lidí, kteří se mnohdy provinili jen tím, že byli jiné národnosti. Na mnoha místech naší republiky docházelo k poválečným vraždám, násilnostem a nespravedlnostem i na nevinných lidech. Chamtivost a msta hrály nemalou roli, stejně jako zábor Sudet Německem, kdy byla naopak vyhnána řada Čechů, nemluvě o Židech,“ uvádí k motivaci letošního věnování zakladatel a duchovní otec festivalu Martin Věchet alias Geronimo. „V Sudetech po odsunu v podstatě vyrostla jedna generace v cizích chalupách, probouzela se v cizích peřinách a jedla z cizích talířů. Poválečná frustrace se dá pochopit, pohnutky se dají pochopit, ale kolektivní vinu odmítáme,“ doplňují společně pořadatelé.

„Český Woodstock má od svého počátku nejen hudební poslání, ale i názor, a navíc jej dvacet šest let pořádáme právě v bývalých Sudetech, které poválečné vyhnání silně ovlivnilo a změnilo krajinu i složení jejich obyvatelstva. Stopy po odsunu jsou patrné dodnes i v myšlení, a to natolik, že v podobě jakéhosi vymyšleného strašáka ovlivnilo prezidentskou volbu, “ připomíná Martin Věchet.

Trutnovský Woodstock se vyznačuje nejen hudbou a neotřelou dramaturgií s charakteristickými zvraty a vtipem, ale i zajímavými návštěvníky a různými dedikacemi. Ctí tradice a připomíná různé osobnosti či události z historie, které jsou mu blízké. Pořadatelé mluví o tom, že festival není jen o hudbě, ale i o názoru. A programová různorodost, ekumenické bohoslužby s tábory indiánů, různých neziskových organizací a Hare Krišna to potvrzují. Letošním věnováním chce Open Air Trutnov připomenout, co se v místech, kde se pořádá, ale i jinde v českém pohraničí a Sudetech po druhé světové válce dělo. Trutnov se jmenoval Trautenau a je stejně jako zbytek Sudet poznamenán vysídlováním, vykořeněností a nezaměstnaností. České pohraničí bylo násilně dosídlováno lidmi bez vztahu k místu, kteří většinou přicházeli jen rabovat, drancovat a po pár letech odešli jinam. Po odsunu zde téměř nikomu nic nepatřilo a polistopadové restituce zde byly minimální.

„Při našem putování krajinou za hledáním nového místa pro festival se s vykořeněností a jizvami v krajině po vyhnání setkáváme dodnes,“ říká organizátorka a náčelnice Eva Lipová Navrátilová. „Pár kilometrů od místa, kde se festival pořádá, ležela například na okraji Krkonošského národního parku zaniklá obec Sklenářovice, německy Glasendorf. Z před válkou prosperující obce s více než 200 obyvateli, mlýnem, dvěma hostinci a školou dnes zůstaly jen zarostlé základy domů, na jaře rozkvetlé ovocné stromy, boží muka a kamenný most. Domy, které zůstaly stát, v padesátých letech odstřelila armáda. Dnes zde žije ve velmi alternativních podmínkách jeden člověk - pastevec se svým stádem koz,“ doplňuje zakladatel trutnovského festivalu Martin Věchet.

Několik desítek let po válce je téma odsunu stále živé. Jak připomínal ve svém vzpomínání pro Český rozhlas i "opat chuligán“ Anastáz Opasek: „Udržované a fungující statky většinou prošustrovali a nově příchozí bez vztahu k místu a krajině je nechali zdevastovat.“

Trutnovský kmen se také ztotožňuje se slovy svého náčelníka Václava Havla, který se k odsunu ještě jako kandidát na prezidenta v prosinci 1989 jasně vyjádřil: „Myslím si, že by se sem nikdo z odsunutých neměl vracet, ale myslím si, že jsme povinni se Němcům, kteří byli odsunuti po druhé světové válce, omluvit.“ (ČST, 23. prosince 1989)

„Je možné, že letošní věnování někoho zvedne ze židle a vyvolá hodně emocí. Chápeme pohnutky, které k odsunu vedly, ale odmítáme i zažitou českou pohodlnou představu o zlých Němcích a hodných Češích. O spravedlivých gardistech s rudočernými páskami, kteří se později stali v řadě případů členy komunistické StB a národních výborů. Oběti a jejich potomci mimo jiné dosud nazývají odsun vyhnáním (die Vertreibung),“ uzavírají své rozhodnutí pořadatelé.

Odsunu a magii často temných a téměř zapomenutých příběhů sudetské krajiny se již léta věnuje a téma přitahuje kytaristu Petra Linharta z Majerových brzdových tabulek (a taky někdejších zapomenutých Č.P.8), který se svým sólovým projektem Sudéta a kapelou 29 Saiten poprvé přijede svým vystoupením podpořit podhorský kmen.

Vstupenky jsou již v prodeji na internetových stránkách za loňskou cenu. Za camp ani parkování se v podhorském ležení opět neplatí!
Trutnovský festival má své věrné návštěvníky, ale i hudebníky a je známý svojí ojedinělou atmosférou. Traduje se, že důležité nejsou kapely, které zde hrají, ale moment setkání. Návštěvníci jsou označováni za "spiklence" a atmosféra za magickou. I přesto, že zdaleka nejsou známy všechny kapely a o programu na jednotlivé dny se návštěvníci dozvídají až na místě z Festivalového samizdatu, je o vstupenky každoročně zájem.

Pořadatelé již zahájili jejich předprodej. Vstupenky si je možné nyní objednat na stránkách festivalu za cenu 980,- Kč na dobírku. „Cenu držíme stejnou jako v posledních dvou letech díky podpoře našeho mecenáše Zdeňka Bakaly,“ říká k tomu náčelnice Eva Navrátilová. Při objednání 11 vstupenek se dostává 1 zdarma. V předprodejích a na místě pak bude jejich cena vyšší. Jedním ze specifik podhorského Woodstocku je, že za stanovaní i parkování se neplatí a je zdarma. „To by potom přeci nebyl Woodstock!“ říkají s úsměvem pořadatelé.

Zveřejněné kapely:

JOHN MAYALL (uk/usa), Plastic People of The Universe, Jiří Schmitzer, Hana a Petr Ulrychovi & Javory Beat, SPS, Petr Linhart, Čokovoko, Vlasta Třešňák Band, Kazety, Mňága a Žďorp, Petr Váša & Ty syčáci, Beata Bocek, Sto zvířat, Majerovy brzdové tabulky, Umělá Hmota v původním složení, ZVA 12-28 Band, X-Core, Echt!, The.Switch, Horňácká cimbálová muzika Petra Mičky a další...

Více informací k festivalu naleznete na www.festivaltrutnov.cz.