VII. Benefiční přehlídka pro Nadaci Terezy Maxové dětem | 24.11.2011 | České Budějovice

 

Eventmarketingová a komunikační agentura Art4promotion prostřednictvím svých akcí a s nimi spojenými mediálními a PR kampaněmi cíleně komunikuje se širokou veřejností. „Tohoto kapitálu jsme se rozhodli využít a připravili jsme projekt Art4kids, jehož cílem je pomáhat opuštěným dětem, přinášet jim radost, zájem a porozumění a hlavně přispět k tomu, aby mohly žít v rodině, mimo zdi dětského domova. Od roku 2003 se snažíme, prostřednictvím Benefiční přehlídky pro Nadaci Terezy Maxové dětem a dalším benefičním aktivitám, pomáhat konkrétní finanční podporou a zároveň připomínat veřejnosti témata, na která by se nemělo zapomínat. Finanční prostředky předané Nadaci Terezy Maxové dětem, jejíž posláním je konkrétní podpora, pomoc a zajištění života dětí v rodinném prostředí, vnímáme jako nejlepší cestu, jak těchto cílů dosáhout.“

Místo a termín konání: Výstavište České Budějovice, Husova 523; 24.11.2011 19:30

Vstupenky zakoupíte v síti TICKETPRO.

Více informací naleznete na www.art4promotion.com.