Mezinárodní folklórní festival Mistřín | 25. - 28.7.2013 | Svatobořice-Mistřín

Letošní desátý ročník

bude jiný než ročníky předešlé. Bude to zejména monotematickým zaměřením všech programů, kdy bylo jako ústřední stanoveno téma Vojenská služba a válečné konflikty dotknuvší se jihovýchodní Moravy. Časově je téma vymezeno zhruba 16. – poč. 20. stol. Odraz v ústní lidové slovesnosti byl již opakovaně využíván, nicméně téma nebylo zobrazováno komplexně. Zejména oblast života v zázemí nebo osudy rodinných příslušníků bojujících či odvedených nebyly (patrně pro svou zdánlivou neatraktivnost) dosud významněji zpracovány.

Vedle toho hlavního zaměření bude také poskytnut prostor pro připomínku výročí příchodu byzantské mise na Velkou Moravu, a to formou tematického koncertu duchovní hudby spolu s výstavou.

Vedle již zmíněné výstavy věnované byzantským věrozvěstům budou probíhat i další výstavy dotýkající se hlavního festivalového tématu, ale i workshopy zaměřené na tradiční lidovou rukodělnou výrobu.

Jako účinkující se představí především soubory domácí, ale i z okolí a širší Moravy. Přizvali jsme i soubory zahraniční, které se také zapojí do programového záměru.

X. MFF Mistřín 2013

ČTVRTEK 25.7.
ZŠ Svatobořice-Mistřín
17:00     Vernisáž výstav v základní škole
 • Lidová výšivka a malba
 • 10. výročí MFF Mistřín
 • Věrozvěstové očima našich dětí (1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje)
 • Válečné konflikty na jihovýchodní Moravě (16. - poč. 20. stol.)
V kulturním programu vystoupí dětská CM  ZUŠ Dubňany, Dětská ľudová hudba Brezinka, Ľuďovo-výtvarný krúžok Maderánek a Ľudová hudba z Bolerázu.

Sportovní areál TJ Orel
19:00    Country music band Dance Ranch
20:00    Jiří Zonyga „Větry z jihu“
22:00    Dance Ranch a jeho hosté – taneční zábava

=======

PÁTEK 26.7.
Sportovní areál TJ Orel
17:30 – 19:30    Já husárek malý - pořad dětských souborů a cimbálových muzik
19:45 – 20:00    Boleráz, Boleráz - přátelé v písni
20:00 – 21:30    Pošlu ti, milá, psaní - klenotnicový pořad
21:30 – 22:15    Lidové úsměvy - Všetečníci Bratislava
                              – pořad tanečně-divadelního humoru
23:20 – 02:00    Beseda u cimbálu s Varmužovou cimbálovou muzikou

=======

SOBOTA 27.7.
14:00 – 20:00    Jarmark lidových řemesel, sportovní areál TJ Orel
14:00 – 15:00    Roztančená náves - volná vystoupení souborů (u radnice)
15:00 – 16:00    Krojovaný průvod účastníků festivalu
16:00 – 16:15    Slavnostní zahájení festivalu, sportovní areál TJ Orel
16:15 – 18:00    Sólo RE! - verbování, odvody, láska, rukování
18:15 – 19:30    Od Turka zajatá - muzikantský pořad

20:30 – 22:00    Byla vojna, byla, byla patálija - hudebně taneční pořad
22:15 – 24:00    Pořad zahraničních souborů
24:00 – 03:00    Taneční zábava při dechové hudbě Svatobořáci

=======

NEDĚLE 28.7.
09:30 – 10:30    Slavnostní mše svatá, kostel
10:30 – 11:00    Vyhrává DH Májovanka, u kostela
11:00 – 12:00    Bratři ze Soluně (koncert chrámového pěveckého sboru AMA
                             k poctě sv. Cyrila a Metoděje), kostel

Sportovní areál TJ Orel
15:00 – 17:30    Koncert dechových hudeb (DH Svatobořáci, Májovanka, Mistříňanka)
17:45 – 19:00    Koncert Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů
                             - BROLNu
19:00 – 19:45    Závěrečný koncert s ukončením festivalu
                             (rozloučení domácích s hosty)

Výstavy v ZŠ budou otevřeny:
Čtvrtek    17:00 – 20:00
Pátek       16:00 – 20:00
Sobota    14:00 – 20:00
Neděle      09:00 – 18:00

Více informací k festivalu naleznete na www.mffmistrin.cz.