Cyklovýlety na vinařských stezkách | 16.4. - 17.11.2011 | různá místa

 

V následujícím přehledu termínů cyklovýletů Vám přinášíme informace o letošních akcích na Moravských vinařských stezkách.
 
Moravské vinařské stezky je dlouhodobý projekt ochrany kulturního dědictví a rozvoje vinařské turistiky na jižní Moravě. Od roku 1999 je postupně realizován ve spolupráci s 280 vinařskými obcemi a mnoha dalšími partnery. Každá z 10 vinařských oblastí má svůj vlastní okruh vinařských stezek. Všechny okruhy jsou propojené páteřní Moravskou vinnou stezkou. Návštěvníkům se tak nabízí možnost výběru z jednodenních i vícedenních výletů za poznáním folklóru, vína a památek, a to na trase celkem 1 200 km dlouhé sítě cyklistických stezek.
 
Na všech směrových a informačních tabulích je znázorněno logo Moravských vinařských stezek. Barva loga určuje, na které z 11 vinařských stezek se návštěvník nachází. V každé obci na vinařských stezkách lze nalézt informační panel s mapou tras v dané vinařské oblasti. V mapách jsou trasy rozlišeny podle frekvence motorové dopravy a podle kvality povrchu. Rozlišení umožňuje naplánovat trasu po klidných a zpevněných komunikacích, jež jsou vhodné například pro rodiče s dětmi. Síť cyklistických tras a stezek je však pouze jednou částí celého projektu, jenž je orientován na zlepšení infrastruktury a nabídky turistických cílů a služeb v regionu. Vinařská turistika je pro nás přímo svázána s úctou ke krajině, zachováním lidových tradic a obnovou kulturního dědictví spojeného s vinařstvím.
 
Předběžný přehled akcí na Moravských vinařských stezkách:
 
16. dubna - Den Země mezi vinohrady - otevírání sezóny (Uherské Hradiště)
16. dubna - Jarní šlapka 2011 (Velké Pavlovice)
28. - 29. května - Na kole krajem památek a vína (Podluží)
31. května - Májové putování po Modrých horách (Velké Pavlovice)
18. června - Otevírání sezóny na MVS s Českým rozhlasem Brno (Znojmo)
25. června - Na kole krajem André (Hustopeče)
5. července - Kolem horem dolem (Velké Pavlovice)
10. září - Putování za burčákem po Modrých horách (Velké Pavlovice)
11. září - Tour de burčák a Vinobraní (Moravská Nová Ves)
1. října - Na kole mezi vinohrady (Uherské Hradiště)
17. listopadu - Podzimní šlapka 2011 - zavírání sezóny (Velké Pavlovice)
 
Více informací naleznete zde: www.stezky.cz.