Karlštejnské vinobraní | 25 - 26.9.2010 | Karlštejn

Karlštejn, gotický hrad založený v roce 1348, zaujímá mezi českými hrady zcela výjimečné postavení. Hrad byl vybudován českým králem a římským císařem Karlem IV. jako místo pro uložení královských pokladů, především sbírek svatých relikvií a říšských korunovačních klenotů.
 
Dvoudenní slavnost vína s bohatým programem za přítomnosti císaře a krále Karla IV. a jeho královské družiny. Do 14tého století se přenesete ihned za vstupní bránou.
 
Na hradě i v karlštejnském podhradí na Vás od kuropění do klekání čeká:
 
historická, folková a lidová hudba
šermířská vystoupení
polykači ohně, fakíři, kejklíři, tanečnice
výuka historických tanců
velký královský rytířský turnaj
středověký jarmark
odívání doby středověku
ochutnávky karlštejnských vín a burčáku
kulinářské speciality
 
Více informací naleznete zde: www.hradkarlstejn.cz