Zámecká zima - 2. díl - Státní zámek Hluboká

 

Zámek Hluboká byl původně založen jako strážný hrad v polovině 13. století českými králi a jako královský majetek byl dáván často do zástavy. V držení se zde vystřídalo několik šlechtických rodů. Mezi významné patřili např. Pernštejnové, kteří založili v roce 1490 nedaleký rybník Bezdrev, rozlohou druhý největší v Čechách. Významný šlechtický rod pánů z Hradce zakoupil hlubocké panství v roce 1561. O dva roky později nechali noví majitelé původní gotický hrad stavebně upravit na renesanční zámek. Koncem 16. stol. byl dalším majitelem panství rod Malovců z Malovic, jako protestanti však přišli o majetek v roce 1619 a o čtyři roky později jako náhradu za válečné pohledávky získal panství od císaře Ferdinanda II. Habsburka španělský generál Don Baltazar de Marradas. Od jeho synovce v roce 1661 koupil Hlubokou Jan Adolf I. Schwarzenberg.

Schwarzenbergové pobývali na Hluboké do konce roku 1939, kdy poslední majitel Dr. Adolf emigroval před nacisty do zámoří. O svůj majetek definitivně přišli zvláštním zákonem Lex Schwarzenberg v roce 1947. Díky velice dobře spravovanému majetku a rozsáhlým hospodářským aktivitám Schwarzenbergové hlubocký zámek dvakrát stavebně upravili, nejprve počátkem 18. století v barokním stylu, později provedli rozsáhlou rekonstrukci zámku v romantickém stylu nové gotiky v letech 1840 – 1871 včetně úpravy parku a okolní krajiny. Byl přestavěn pod vlivem cest tehdejšího majitele, knížete Jana Adolfa II. Schwarzenberga a jeho manželky kněžny Eleonory, roz. princezny Liechtenstein, do Anglie. Hlavní předlohou projektu byl královský zámek Windsor. Přestavba byla započata podle plánů vídeňského architekta Franze Beera, po jeho smrti pokračoval hlavně v projektování honosných interiérů schwarzenberský stavitel Damasius Deworetzky.

Zámek je v roce 2012 otevřen pro veřejnost již od 3.ledna do 31.března. Návštěvní doba je denně od úterý do neděle a to od 10:00 do 16:00 (v době od 12:00 do 12:30 zde mají pauzu na oběd).

ZIMNÍ PROHLÍDKOVÁ TRASA

Bývalo tradicí, že se  brány zámku  pro turisty uzavřely 31. října a čekalo se až do 1. dubna následujícího roku, kdy opět ožil turistický ruch.

Nově zpřístupněné temperované prostory umožňují pracovníkům zámku i v chladném období přivítat zájemce o prohlídku. Je co nabídnout. Postupně se instalovaly pokoje, které patří spíše ke komornějším. Ve větší části přízemí, které nabízí ke zhlédnutí zimní zámecký okruh, byla situována soukromá apartmá posledních čtyř generací majitelů hlubockého panství. Nejprve chodbou  po pravé straně nádvoří projdeme do Hamiltonova salonu kněžny Terezie. Již na chodbě, kromě trofejí a grafických listů z 18. století s tématem lovu, si můžeme povšimnout zarámovaných fotografií členů knížecího rodu Schwarzenberg. Motiv lovu nás provází i v dalších prostorách - Kuřáckého salonu a Malé jídelně Terezie. Dále následuje honosná Lovecká jídelna, Přípravna, Malá jídelna Dr. Adolfa, jeho pracovna, obývací pokoj a ložnice. Bohatá výzdoba na stěnách napoví každému, že lov byl oblíbenou zábavou šlechty od starověku. Zbraně převážně ze 17. a 18. století umístěné na stěnách jsou brokovnice, kulovnice a také bambitky s kolečkovými nebo křesadlovými zámky. Můžeme spatřit  lovecké tesáky, kopí na kance či prachovnice. Vystavené trofeje jsou již novější, pochází převážně z 19. a první poloviny 20. století. Zajímavé jsou i olejomalby v jednotlivých saloncích nebo grafické listy. Ze zámeckého depozitáře je vystavena nejen kolekce porcelánu, ale i stříbrná cestovní souprava. Ze stejného materiálu jsou poháry a tácy s vloženými medailemi z různých hospodářských výstav. Dokladují, že jednotliví majorátní pánové knížecího rodu Schwarzenberg se starali s velkou péčí o svěřený majetek.  Milovníci textilií ocení kolekci znakových tkaných tapiserií z první třetiny 17. století ze zámeckých sbírek. Raritou je i splachovací toaleta z počátku 20. století umístěná u obývacího pokoje posledního majitele Dr. Adolfa.  Jeho soukromé pokoje tvoří závěrečnou část prohlídkové trasy jako velice zajímavou tečku či „třešinku na dortu“. Kníže Dr. Adolf obýval své pokoje až do konce roku 1939, kdy emigroval se svou manželkou kněžnou Hildou do zámoří před nacisty. Rekonstrukce apartmá Dr. Adolfa byla takřka detektivní práce a jejich podobu můžeme spatřit díky společnému úsilí pracovníků Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích, státního zámku Hluboká a odborných restaurátorů.

Více informací naleznete na www.zamek-hluboka.eu.