Dymytry a Traktor lákají na turné společnou písní!

Stále populárnjí rock-metalové skupiny Traktor a Dymytry stráví vtinu letoního koncertování na spoleném turné Monster Meeting. Nkteré z plánovanch ptadvaceti koncertod bezna do záí 2020 zejmě čeká pesun do náhradních termínvzhledem k aktuálním restrikcím kulturních akcí, nicménturné míí na nkolik zimních stadion, do tradiních amfiteátra dalích míst po celé republice vhodnch pro velké koncerty. Pjde o exkluzivní záitek s unikátním hudebním spojení, netradiní setkání s fanouky a téměř o jedinou píleitost, kde můžete obkapely zaít tento rok naivo.

Jako první ochutnávku celoroní spolupráce vydávají kapely první spolenou písea videoklip pod názvem Spolu se cítíme iví. “Pecka vznikla tak njak úplnpirozen. Rozhodnto nebylo tak, e bychom si sedli ke kulatému stolu a ekli „tak a temusíme napsat spolenou vc, dav si to ádá“. Jsme dvspátelené party, potkáváme se na festivalech, ale taky spolu zajdeme na pivo, na ryby... Máme rádi rockovou muziku a svoje fanouky a chceme je bavit a dlat jim radost, jak jen to jde. Zárovejsme taky natoili klip a u toho jsme zase fakt pobavili sebe. Je to o radosti z muziky. A tu my teda máme fakt velkou! “, popisuje frontman Dymytry Jan “Protheus” Mack.

Pavel Balko z Traktoru s úsmvem dopluje: “Spolenpobyt ve studiu, kde probíhalo natáení spolené prvotiny, byl velmi píjemna pozitivní. Oba frontmani nás dkladnzásobovali poádnou dávkou vtipu, nkteré z nich opravdu nepatí na besídku. Mimo to jsme u pivka probrali minulost i souasnost obou kapel a samozejmvechny pomluvili, jak to v této brani chodí. Kadopádnvěřím, e tímto poinem udláme fanoukm radost, protoe jak se zpívá v songu, tyhle monstra se najednou na jednom pódiu sejdou jednou za sto let.”

Monster Meeting tour mlo odstartovat ji28. bezna na Vstaviti v eskch Budjovicích, ale u tohoto koncertu je velká pravdpodobnost peloení na náhradní termín. Ve své úvodní ásti dále plánovalo zavítat na pardubickzimní stadion, do chomutovské sportovní haly a jarní indoor sérii uzavírá zimní stadion v Liberci. Pak se koncerty pesunou pod iré nebe, mezi dvaceti zastávkami naleznete dolní oblast Vítkovice, VstavitHoleovice, amfiteátr Konopit, Loket, fotbalovstadion z Luánkami v Brna nebo olomouckou Korunní Pevnstku. Celé turné pak zakoní dalí koncert na zimní stadionu 26. záí v Tinci.

Sledujte  www.monster-meeting.cz  pro aktuální informace, letos máte monost zaít nco, co se hned tak opakovat nebude. Dkazem může bt i tento novklip.