Královéhradecký kraj | Lhota u Potštejna | výlet na poutní místo Homole

Schody, které vedou do nebe… 

takový název si vysloužily kamenné schody, které se nachází u Kostelce nad Orlicí, nedaleko hradu Potštejn. Těchto 153 schodů vede k poutnímu místu, dominantě zdejší krajiny, ke kostelu Panny Marie Bolestné na vrchu Homole.

Na kopci Homole najdete poutní místo, na kterém prý původně stával hrad dobytý Karlem IV. při bojovém tažení proti Mikukášovi z Potštejna.

O vybudování poutního místa na návrší Homole se zasloužila hraběnka Terezie Eleonora Ugarte mezi léty 1690 – 1696. Jádrem vybudovaného poutního areálu je raně barokní kostel Panny Marie Bolestné, kolem kterého je rozprostřen hřbitov.
Hraběnka, jež byla vdovou po španělském generálovi Ugarte, byla velmi zbožná, a proto chtěla, aby její poddaní vyznávali správnou víru. V době vrcholící rekatolizace to byla jedna z povinností panstva, a tak byla na jejím panství v Borovnici vybudována svatyně, která se stala poutním místem.

Místo pro stavbu kostela – návrší Homole – se nachází mezi obcemi Borovnice a Lhotou  u Potštejna, a to uprostřed kříže vytvořeného průsečíkem přímek z města Rychnov nad Kněžnou do Chocně a z Kostelce nad Orlicí do Ústí nad Orlicí. Kostel na Homoli v sobě ukrývá několik zvláštností - jednou z nich je i to, že průčelí kostela je atypicky otočené k severu. Interiér kostela je proveden v rokokovém a pseudoslohovém stylu.

Největším unikátem a stavební i umělecko-historickou raritou v Evropě je kamenné schodiště z roku 1767 na svahu návrší. Svaté schody Scala sancta tvoří 153 kamenných stupňů a 16 odpočívadel, jejichž počet je zvolen pro poutníky symbolicky, a to podle počtu Zdrávasů a Otčenášů růžence v modlitbě Velký růženec. Příchozí poutníci mohli stoupat po schodech a zároveň odříkávat modlitby na kolenou – na schůdcích se modlili Zdrávas Maria a na odpočívadlech pak Otčenáš.

Dvojice soch svatých z dílny litomyšlských sochařů zdobí schodiště po obou stranách. Na horním konci je pak tento barokní skvost zakončen branou na hřbitovní návrší, kterou po stranách lemují menší kaple z roku 1703.

Za kostelem se ještě nachází klečící sousoší sv. Jana Nepomuckého a Václava, v roce 1778 byl komplex na Homoli doplněn o kostnici a v roce 1805 i o zvonici.

Hraběnka Ugarte se také zasloužila o vybudování první české školy v těchto místech. Na vrcholu kopce stávala škola s velmi prostým vybavením – lavice, stůl a tabulí. Během zimních měsíců se topilo v peci a během špatného počasí či sezónních prací děti do školy vůbec nedocházely.

S poutním místem na Homoli souvisí legenda, která se mezi místními vypráví – tj. že robotníci, kteří museli namáhavou stavbu schodiště provádět, byli pod dohledem drábů, kteří měli od hraběnky rozkaz je trestat. Robotníci tak hraběnku proklínali a dodnes se vypráví, že za měsíčních nocí je vidět černý kočár tažený čertem, ve kterém musí hraběnka jezdit po schodech, dokud její duše nedojde pokoje.

Schodiště i hřbitov na Homoli jsou volně přístupné, interiér kostela je přístupný pouze v době bohoslužeb nebo speciálních akcí.

Nedaleko Kostelce nad Orlicí, v oblasti podhůří Orlických hor, se nachází Hostinec u Hubálků, což je krásný rodinný hostinec ve vesničce Kostelecká Lhota. Hostinec prošel v roce 2012 celkovou rekonstrukcí a nyní nabízí ubytování v 3* pokojích.
V hostinci lze zařídit jídlo a pití pro rodinné oslavy, firemní jednání nebo výlety skupinek osob. Restauraci vévodí šéfkuchař Pavel Hubálek, který nabízí domácí českou kuchyni, ale i speciality z moderní kuchyně. Rodina Hubálků nabízí hostům i vlastnoručně připravené domácí výrobky jako jsou domácí povidla, cibulová marmeláda anebo paštika z husích jater. V okolí můžete kromě již zmíněného poutního místa navštívit zámek Potštejn, zámek Častolovice, Zámek Kostelec nad Orlicí nebo rozhlednu Vrbice. 

Více info hledejte na www.uhubalku.cz/.