World Dog Show 2021 and Cacib show | 29.9., 30.9. - 3.10. 2021 | Brněnské veletrhy Brno - Výstaviště

Pro Českou republiku je velkou ctí, že byla pověřená v roce 2021 pořádáním Světové výstavy psů všech plemen. Není to poprvé, co jsme od FCI takový úkol dostali. Světové výstavy se u nás konaly v roce 1966 a  1990 a celá řada vystavovatelů na ně stále ráda vzpomíná stejně jako na Evropskou výstavu psů všech plemen, která se konala v roce 2014. Uvedené výstavy vždy hostila moravská metropole BRNO, konkrétně pak zdejší výstavní areál, který poskytuje nejen dostatek prostoru pro velký počet výstavních kruhů, ale i tolik potřebné zázemí od parkovacích ploch, přes občerstvení až pro místa pro venčení psů.

Za připomenutí stojí, že Brno je místem, v kterém působil Gregor Johann Mendel, pán, jehož výzkum položil základy pro moderní genetiku, bez které se ani my, chovatelé psů, neobejdeme. Zájemce určitě potěší návštěva interaktivního muzea a centra G. J. Mendela, které jsou umístěny v autentických prostorách Mendelovy vědecké společnosti v historickém srdci krásného města Brna.

Věříme, že se vystavovatelům i jejich doprovodu bude brněnská Světová výstava psů všech plemen líbit a že bude výstavou, z které si odvezou řadu krásných titulů a cen. Přejeme si, aby námi pořádaná Světová výstava byla nejen přehlídkou výsledků v chovu psů ve všech státech světa, ale i příležitostí pro setkávání přátel a navazování nových kontaktů. Organizační výbor udělá vše proto, abyte všichni byli u nás spokojení.